Dokumentų sutvarkymas - tai yra mūsų kompanijos paslauga, parengiant naujus, o taip pat įteisinant jau esančius Jūsų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus, garantuojanti kliento įmonės darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.


       Mūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai atlieka šiuos dokumentų parengimo darbus:
 

 • parengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktavimo bei darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus testavimo tvarką;
 • parengia gaisrinės saugos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktažų tvarką;
 • parengia įmonės darbo tvarkos taisykles;
 • parengia darbuotojų atliekančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių patikrinimo dokumentus;
 • parengia profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų, susijusių su eismu ir neblaivumu prevencinių priemonių dokumentus;
 • parengia visus reikiamus dokumentus, steigiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą;
 • parengia visus reikiamus dokumentus, steigiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą;
 • parengia darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo modulį (tvarką, rizikų lenteles, sąrašą, korteles);
 • parengia įmonės darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką;
 • įsakymų komplektas (ruošiamiems dokumentams ir reikalaujamiems pagal norminius teisės aktus);
 • prideda visus privalomus žurnalus ir paaiškina, kaip juos  teisingai užpildyti;
 • konsultuoja įmones visais kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • evakavimo planai;

 

Operatyviai ir nebrangiai (kaina nuo 399 EUR plius PVM) parengiame visus privalomus įmonės veiklai reikalingus darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus (instrukcijas, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, žurnalus, įsakymus, pažymas, protokolus, asmeninių apsaugos priemonių parinkimą, darbuotojų sveikatos tikrinimą ir kt.)  bei gaisrinės saugos dokumentus ir konsultuojame dėl jų tolimesnio tvarkymo 2 metus.

      Atliekame mokamą auditą darbo saugos klausimais, gaisrinės saugos klausimais. Konsultuojame darbo teisės klausimais.

     Esant skubos atvejui, visus privalomus įmonei darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus bei gaisrinės saugos dokumentaciją parengiame ir profesinės rizikos vertinimą atliekame per 1-2 dienas (tuo atveju kaina 50% didesnė).   

UAB „Darbo partneris“                                                                    
Veiklos vieta: P. Lukšio g. 7 (III aukštas) Vilnius (Šiaurės miestelis)
Įm. kodas: 302446171
PVM kodas: LT100006261111


 Tel.: +370 610 10  262 (Darbo teisės, dokumentų rengimo, mokymų klausimais)

   
       +370 600 11 141 (Prekių pirkimo, pardavimo klausimais)


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie