PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI DARBUOTOJAMS 


Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės nustato, kad "Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms".

.Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (toliau – objekte) organizuoja objekto vadovas. Tam jis turi parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą, kurioje nurodoma:

1. priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė;

2. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, išklausiusių priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.

3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, baigus dėstyti jiems priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, turi išlaikyti įskaitas, o įskaitų rezultatai įforminami protokolu.


UAB „Darbo partneris“  specialistai praves mokymus ir atestavimą Jūsų darbuotojams (valstybės tarnautojams) priešgaisrinės saugos klausimais atsižvelgiant į norminių teisės aktų reikalavimus palankiausiomis sąlygomis. Sutartu laiku atvyksime į mokymų vietą su visomis reikalingomis mokymų priemonėmis (garso, vaizdo aparatūra, gaisrinės saugos ženklų pavyzdžiais ir kt.), pravesime mokymus bei atestuosime visus Jūsų darbuotojus. Dirbame visoje Lietuvoje. 

 

Video gaisrines saugos tematika

Evakuacijos modeliavimas


Autobuso gaisras


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie