PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI

 

VADOVAMS IR ATSAKINGIEMS ASMENIMS

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų   asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis   priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos   mokymo programos paskirtis – supažindinti įmonių, įstaigų ir organizacijų   vadovus arba atsakingus asmenis, kuriems pavesta kontroliuoti objekto   priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams   vykdyti su:

✓     priešgaisrinę   saugą reglamentuojančiais teisės aktais,

✓     priešgaisrinės   saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka,

✓     priešgaisrine įranga,

✓     gaisrų gesinimo organizavimo tvarka,

✓     objektų vadovų teisėmis ir pareigomis   priešgaisrinės saugos srityje,

✓     atsakomybe už priešgaisrinės saugos   reikalavimų pažeidimus.

 

Šie   mokymai trunka 8 val. ir vykdomi susirinkus grupei.*

Išlaikiusiems   baigiamąjį egzamina išduodamas   nustatyto pavyzdžio pažymėjimas.

Kaina vienam asmeniui: 60 Eur.

 

*Nuo 2015 m. kovo 19 d. mokymo vykdytojas objektų   vadovų ir atsakingų asmenų mokymą ir baigiamąjį žinių vertinimą gali   organizuoti nuotoliniu būdu.

 

KRITERIJAI   ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS, KURIŲ VADOVAI TURI BAIGTI   PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS KURSĄ (patvirtinta 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193):

 

1.    Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra   daugiau kaip 100 m² bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba   sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

2.    Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m² bendro ploto C kategorijos   pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo   patalpų.

3.    Objektai, kuriuose naudojamų ar laikomų pavojingų medžiagų kiekis pagal   Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinius kiekius,   patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d.   įsakymu Nr. 221 (Žin., 1999, Nr. 68-2186), viršija pirmąjį (I) ribinių kiekių   lygį.

4.    Prekybos objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m² bendro ploto prekybos   salių.

5.    Gydymo įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 stacionarių gydymo vietų.

6.    Viešbučiai, moteliai, socialinės rūpybos įstaigos, kuriose yra daugiau   kaip 20 vietų.

7.    Kultūros objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m² bendro ploto salių,   saugyklų.

8.    Kiti objektai, kuriuose   vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI

 


 
Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams arba darbuotojams, kuriems jos vadovas pavedė organizuoti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą, 8 val. priešgaisrinės saugos kursai.


Registracija tel. 861010262.      


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie